Blue Flower

De door de donateurs jaarlijks toegezegde donaties aan de stichting worden in de maand mei geïncasseerd met ‘Rabobank Euro-incasso’ en bijgeschreven op rekeningnummer NL22 RABO 0336 7640 65 van de stichting.

Alle door de stichting verkregen giften, schenkingen of anders ontvangen gelden worden eveneens op rekeningnummer NL22 RABO 0336 7640 65 bijgeschreven.

 

           

JAARREKENING  2020

       
         

Balans per 31 december

       
 

2020

2019

2018

 

ACTIVA

       

Bank

 €    20.503,10

 €  24.992,82

 €  22.211,49

 
 

 €    20.503,10

 €  24.992,82

 €  22.211,49

 
         

PASSIVA

       

Vermogen

       

Stand 01-01

 €    24.992,82

 €  22.211,49

 €  16.641,69

 

Bij/Af: Exploitatieresultaat lopend boekjaar

 €     -4.489,72

 €     2.781,33

 €    5.569,80

 

Stand 31-12

 €    20.503,10

 €  24.992,82

 €  22.211,49

 
         
         

Exploitatierekening

       
 

2020

2019

2018

 

BATEN

       

Donaties

 €      5.927,00

 €     5.517,00

 €    7.014,00

 

Muziekavond

 €                   -  

 €                  -  

 €        160,00

 
 

 €      5.927,00

 €     5.517,00

 €    7.174,00

 
         

LASTEN

       

Afgekeurde donaties

 €          155,00

 €           75,00

 €    1.070,00

 

Kosten Bank

 €          160,81

 €        160,67

 €        178,47

 

Website

 €          100,91

 €                  -  

 €          52,23

 

Muziekavond

 €                   -  

 €                  -  

 €        303,50

 

Bijdrage aan Stichting Heldringfonds

 €    10.000,00

 €     2.500,00

 €                 -  

 

Saldo winst/verlies

 €     -4.489,72

 €     2.781,33

 €    5.569,80

 
 

 €      5.927,00

 €     5.517,00

 €    7.174,00