Blue Flower

Uitgeoefende activiteiten 2023:

Februari, jaarvergadering en vaststelling jaarrekening.

Op vrijdagavond 30 juni heeft de stichting een muziekfeest georganiseerd. De stichting wilde op deze wijze alle dorpsbewoners bedanken voor de jaarlijkse donaties of andere financiële bijdragen die zij aan de stichting geven om het kerkgebouw duurzaam in stand te houden. Ook werd gelijktijdig geprobeerd om nieuwe donateurs te werven. Aan het muziekfeest hebben belangeloos meegewerkt: muziekvereniging VIOS en jachthoornblazers 'De overlopers'.