Blue Flower

Na de oprichting van de stichting op 8 november 2010 heeft het bestuur alle huishoudens in Hoenderloo, d.m.v. een folder, gevraagd om donateur te worden van de stichting om bij te dragen aan de restauratie en onderhoudskosten om daarmee bij te dragen aan de instandhouding van de Heldringkerk. Middels het regelmatig plaatsen van een artikel in het Hoenderloose maandblad ‘De Plaggensteker’ geeft het bestuur aan alle inwoners uitleg over de opbrengsten en bestemmingen van de ontvangen donaties.

Na de grote restauratie heeft de stichting in 2012 een nieuwe folder ter verspreiding uitgebracht om donateurs te werven. Bij bepaalde activiteiten in Hoenderloo als de braderie en de ‘Mark rond de kark’ worden bezoekers door vrijwilligers gewezen op het bestaan van de stichting en het doel daarvan in de hoop dat zij donateur willen worden van de Stichting Vrienden van de Heldringkerk.