Blue Flower

Het beleid van de stichting is niet beschreven in een afzonderlijk plan maar omvat het overeenkomstig de statuten van de oprichtingsakte uitvoering geven aan de in die statuten beschreven doelstelling door gelden te werven en die over te dragen aan het Heldringfonds om daarmee bij te dragen aan de instandhouding van het kerkgebouw de Heldringkerk.