Afdrukken 

Uitgeoefende activiteiten 2021:

Februari, jaarvergadering en vaststelling jaarrekening.

Ten gevolge van Corona hebben er geen activiteiten plaatsgevonden.